Voorwaarden

Ik vind het belangrijk dat elke cliënt respectvol en met persoonlijke aandacht word behandeld. Regel is dat ik punctueel werk, maar omdat ik de tijd neem voor mijn cliënten kan een behandeling soms onverwachts toch iets uitlopen. Dit komt zelden voor, maar ik hoop op je begrip en geduld. Ook aan jou vraag ik om op tijd aanwezig te zijn en dat je afbelt als je verhinderd bent. Ook wordt aandacht aan de persoonlijke hygiëne erg op prijs gesteld. Mobiele telefoons tijdens de behandeling graag op stil(zonder trilfunctie)of uit zetten, zodat de aandacht bij de behandeling blijft.

​​​KOSTEN PER BEHANDELING

Acupunctuur(1 uur)                                             € 60
Massage-therapie(1 uur)                                    € 60
Massage-therapie(1,5 uur)                                 € 80
​Fysiotherapie (½ uur)(particulier)                      € 35

Helaas is het nodig gebleken om elke behandeling meteen te voldoen, met uitzondering van fysiotherapie behandelingen die direct bij de verzekering gedeclareerd worden.
Er is pinautomaat aanwezig, Wanneer je toch cash betaalt verzoek ik je vriendelijk om zo veel mogelijk met gepast geld te betalen. Na elke behandeling krijgt je per e-mail een factuur toegestuurd, tenzij van te voren anders afgesproken is.

De therapeutische massage wordt niet vergoed door de verzekering. Acupunctuur wordt door de meeste zorgverzekeraars (gedeeltelijk) vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Voor meer informatie over vergoedingen acupunctuur ga naar of http://www.acupunctuur.nl/pages/vergoedingenoverzicht-2018 ​, kijk in uw polis of bel uw verzekeraar .
Fysiotherapie en acupunctuur vallen beiden niet onder het verplicht eigen risico. Een verwijzing van de arts is in de meeste gevallen niet nodig.

Behandelingen vinden uitsluitend plaats op afspraak.  Er wordt tijd en ruimte speciaal voor jou gereserveerd. Het annuleren van een reeds geplande afspraak dient dan ook minimaal 24 uur van te voren te gebeuren.
Afzeggingen binnen 24 uur van de behandeling kunnen gedeeltelijk of volledig in rekening worden gebracht.

Privacy
Alle informatie die ik van je vraag en noteer is strikt vertrouwelijk(beroepsgeheim) en wordt niet zonder jouw toestemming aan derden door gegeven, denk dan aan:

  • Andere zorgverleners informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid
  • Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.
  • Gebruik van e-mailadres voor kwaliteitscontrole voor verzekeringen of voor het op de hoogte houden van cursussen en nieuwe diensten(Hier dus ook alleen met expliciete toestemming van jou)

Ook draag ik er zorg voor dat onbevoegden geen toegang hebben tot die gegevens. Ik ben de enige die toegang heeft tot  de gegevens in jouw dossier.